• ON AIR
  • |
  • 18:57 ~ 19:12

Rec_Đông Sâm_4 hộp Gà Hầm Sâm Canada- Đông Trùng Hạ Thảo 250gr/hộp + 1 hộp trà vương vị 5g/gói (15 gói/hộp)

638.000đ

REC_Nature Gift_Bộ 3 Hộp...
  • Quà tặng

[NATURE GIFT] 3 HỘP TPBVSK ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO WELLNESS NUTRITION (90 VIÊN/HỘP)

*Nhận thêm:

+ 1 hộp TPBVSK Wellness Nutrition (90 viên)

+ 1 hộp TPBVSK Shark Cartilage (100 viên/ hộp)

+ 1 hộp TPBVSK Omega 3-6-9 (30 viên)

+ 1 hộp trà sâm Wongin-T 

REC-Nature Gift-Bộ 4 Hộp...
  • Quà tặng

[NATURE GIFT] 4 HỘP TPBVSK OMEGA 3-6-9 FISH OIL (100 VIÊN/HỘP)

*Nhận thêm:

+ 1 hộp TPBVSK hỗ trợ tuần hoàn não Green Living (30 viên)

+ 1 hộp TPBVSK sụn cá mập Shark Cartilage (30 viên)

+ 1 hộp TPBVSK Đông Trùng Hạ Thảo Wellness Nutrition (30 viên)