HR_052022_1000x360_1656174677.png


 

 

STT VỊ TRÍ TRUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM

1

NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - LẬP TRÌNH WEB 
01 Q.Tân Bình, TP.HCM
2 NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - LẬP TRÌNH WEB APP  01 Q.Tân Bình, TP.HCM
3 NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN 01 Q.Tân Bình, TP.HCM