Các bộ lọc có hiệu lực

BỘ NỒI CHẢO VÂN ĐÁ CHỐNG DÍNH 2 MẶT PERFECT:

- 1 nồi thành cao 20cm kèm nắp thủy tinh

- 1 nồi thành cao 22 cm kèm nắp thủy tinh

- 1 nồi thành thấp 24cm kèm nắp thủy tinh

- 1 chảo sâu lòng 24cm

*Nhận thêm: 1 bình đun siêu tốc Perfect B52 (Khách hàng chọn màu Vàng đồng hoặc Đỏ)

BỘ NỒI CHẢO VÂN ĐÁ CHỐNG DÍNH 2 MẶT PERFECT:

- 1 nồi thành cao 20cm kèm nắp thủy tinh

- 1 nồi thành cao 22 cm kèm nắp thủy tinh

- 1 nồi thành thấp 24cm kèm nắp thủy tinh

- 1 chảo sâu lòng 24cm

*Nhận thêm:

+ 1 bình đun siêu tốc B52 (khách hàng chọn màu Vàng đồng hoặc Đỏ)

+ Bộ 3 hộp nhựa

BỘ NỒI CHẢO VÂN ĐÁ CHỐNG DÍNH 2 MẶT PERFECT:

- 1 nồi thành cao 20cm kèm nắp thủy tinh

- 1 nồi thành cao 22cm kèm nắp thủy tinh

- 1 nồi thành thấp 24cm kèm nắp thủy tinh

- 1 chảo sâu lòng 24cm