Các bộ lọc có hiệu lực

BỘ NỒI CHẢO VÂN ĐÁ CHỐNG DÍNH 2 MẶT PERFECT:

- 1 nồi thành cao 20cm kèm nắp thủy tinh

- 1 nồi thành cao 22cm kèm nắp thủy tinh

- 1 nồi thành thấp 24cm kèm nắp thủy tinh

- 1 chảo sâu lòng 24cm