1.

Thay đổi thông tin tài khoản

Hỏi & Đáp

Bước 1: Tại Trang chủ nhấp chọn Tên tài khoản của bạn (như hình bên dưới):

 

 

Bước 2: Trong mục Tài khoản của tôi vui lòng chọn Thông tin cá nhân (như hình bên dưới):

Bước 3: Quý khách có thể thay đổi Giới Tính, Họ và Tên, Ngày Sinh, Email, Mật Khẩu.