Các bộ lọc có hiệu lực

10 HỘP NƯỚC YẾN ĐƯỜNG PHÈN CUNG ĐÌNH 18% TỔ YẾN THIÊN NHIÊN (6 LỌ/HỘP)

*Nhận thêm:

+ 2 hộp nước yến đường phèn Cung Đình 18% (6 lọ/hộp)

+ 1 hộp nước yến đường phèn Cung Đình 22% (6 lọ)

+ 3 lon nước yến Ngân Nhĩ (240ml/lon)

+ 5 gói nước Hồng Sâm Hàn Quốc (50ml/gói)