Các bộ lọc có hiệu lực

[COMBO SỨC KHỎE 1], GỒM:

2 hộp tổ yến chưng thượng hạng 18% Sanny Nest (70ml x 6 lọ/hộp) 

+ 1 hộp TPBVSK Omega 3-6-9 EPA DHA (100 viên)

+ 1 hộp nước Đông Trùng Hạ Thảo Hàn Quốc Elnutri (100ml x 10 chai)

+ 1 hộp chiết xuất Hồng Sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi Elnutri (70ml x 15 gói) 

[COMBO SỨC KHỎE 2 ], GỒM:

+ 1 hộp tổ yến chưng thượng hạng 18% Sanny Nest (70ml x 6 lọ/hộp) 

1 hộp TPBVSK Omega 3-6-9 EPA DHA (100 viên)

+ 1 hộp nước Đông Đông Trùng Hạ Thảo Elnutri (100ml x 10 chai)

+ 1 hộp thạch Hồng Sâm trẻ em Elnutri (20g x 10 thanh)

+ 1 hộp thạch Collagen lựu đỏ Elnutri (22g x 10 thanh)

[COMBO SỨC KHỎE 3], GỒM:

2 hộp tổ yến chưng thượng hạng 18% Sanny Nest (70ml x 6 lọ/hộp) 

+ 2 hộp TPBVSK Omega 3-6-9 EPA DHA (100 viên/hộp)

+ 1 hộp nước Đông Trùng Hạ Thảo Hàn Quốc Elnutri (100ml x 10 chai)

+ 1 hộp thạch Collagen lựu đỏ Elnutri (22g x 10 thanh)