Các bộ lọc có hiệu lực

12 HỘP NHỎ (2 HỘP LỚN) NƯỚC CHIẾT XUẤT HỒNG SÂM NHUNG HƯƠU LINH CHI 365 HANSUSAM

*Nhận thêm:

+ 1 hộp nhỏ nước chiết xuất Hồng sâm Nhung hươu Linh chi 365 Hansusam (70ml x 10 gói/hộp)

+ 1 hộp nước chiết xuất Hồng sâm Phúc bồn tử Hansusam (70ml x 20 gói/hộp)

2 HỘP NƯỚC CHIẾT XUẤT HỒNG SÂM NHUNG HƯƠU LINH CHI 365 HANSUSAM (70ML X 60 GÓI/HỘP)

*Nhận thêm:

+ 10 gói nước chiết xuất Hồng sâm Nhung hươu Linh chi 365 Hansusam (70ml/10 gói)

+ 2 gói kẹo Hồng sâm Hàn Quốc (Korean Red Ginseng candy) (200g/gói)