1 THÙNG CHÁO DƯỠNG SINH YẾN MẠCH TÂM MINH (37G x 24 LY)

*Nhận thêm: 2 gói bột nêm Ngưu Báng Tâm Minh (60g/gói)


z2867125377383_88fd99ab215b229c099f9476ee013180_1635738967.jpg

Thời hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất

Tâm Minh
162713-001
41 Sản phẩm

Cùng danh mục

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: