3 HỘP HỒNG SÂM VIÊN SUPERIOR (60 VIÊN/HỘP)

*Nhận thêm: 1 hộp hồng sâm viên Superior cùng loại (60 viên)


Superior-_H%E1%BB%93ng-s%C3%A2m-vi%C3%AAn1-2-min_1645082505.jpg

Superior-_H%E1%BB%93ng-s%C3%A2m-vi%C3%AAn2-2-min_1645082505.jpg

Thời hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất

Superior
1163089-001
40 Sản phẩm

Cùng danh mục

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: