3 BỘ DRAP POLY HỌA TIẾT MỚI. MỖI BỘ BAO GỒM:

+ 1 DRAP (1M6X2M HOẶC 1M8X2M)

+ 2 VỎ GỐI NẰM (40X60CM)

+ 1 VỎ GỐI ÔM (35X100CM)

*Nhận thêm:

+ 1 bộ drap Poly hoa tiết ngẫu nhiên (1 drap, 2 vỏ gối nằm, 1 vỏ gối ôm)


ASC
1163179-001
71 Sản phẩm

Cùng danh mục

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: