Các bộ lọc có hiệu lực

BỘ THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NONGLAMFOOD, GỒM:

- 1 hộp thanh gạo lứt hạt & trái cây (8 thanh x 17g)

- 1 hộp thanh gạo lứt hạt & rong biển (8 thanh x 17g)

- 1 hộp thanh gạo lứt hạt & chà bông (8 thanh x 17g)

- 1 gói mít sấy dẻo (100g)

- 1 gói vỏ bưởi sấy dẻo (145g)

*QUÀ TẶNG:

+ 1 gói chanh dây sấy dẻo (45g)

+ 1 gói cam sấy dẻo (45g)